วัดสวย พัทยา ที่เที่ยวไหว้พระ

 
 

วัดพระใหญ่พัทยา

ที่เที่ยวพัทยา วัดสวย

 

วัดห้วยใหญ่

 

วัดห้วยใหญ่ พัทยา ชลบุรี

 

วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร

 

วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร พัทยา

 

 วัดหนองใหญ่

 

วัดหนองใหญ่ พัทยา ชลบุรี

 

 วัดหนองอ้อ

 

วัดหนองอ้อ พัทยา