ประวัติพัทยา

ในปี พ.ศ. 2504 ระหว่างสงคราวเวียดนาม ทหารอเมริกัน ซึ่งเข้ามาตั้งฐานทัพในไทยได้มาพักผ่อนที่ชายหาดพัทยา โดยได้เช่าบ้านตากอากาศของพระยา สุนทร แล้วผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา สัปดาห์ละครั้งเป็นประจำ นับเป็นจุดเริ่มต้นของชาสยหาดพัทยาซึ่งมีชื่อเสียงในฐานะสถานที่พักผ่อนตากอากาศชายทะเล

แต่ตามประวัติเล่าว่า…พระเจ้าตากสินครั้นติฝ่าวงล้อมพม่ามารวบรวมพลฝั่งตะวันออก ได้หยุดพักแรมที่นาจอมเทียนและทุ่งไก่เตี้ยสัตหีบ ซึ่งภายหลังชาวบ้านเรียกตำบลนี้ว่า “ทัพพระยา” ต่อมาเรียกใหม่เป็น “ทัพธยา” และกลายเป็น “พัทยา” ในที่สุด บางคนก็เล่าว่า พัทยา มาจากชื่อของ ลมทะเลที่พัดจากตะวันตกเฉียงใต้ไปตะวันออกเฉียงเหนือในต้นฤดูฝน และในเวลาต่อมา

พัทยาเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว จนราชการต้องตั้งขึ้นเป็น “เมืองพัทยา” มีการปกครองในรูปแบบของ “ผู้จัดการเทศบาล” (City Manager) เมื่อปี พ.ศ. 2521 มีพื้นที่ครอบคลุมสี่ตำบลคือ ต. นาเกลือ ต. หนองปรือ บางส่วนของ ต.ห้วยใหญ่ และบางส่วนของ ต.หนองปลาไหล รวมถึงหมู่เกาะในทะเลได้แก่ เกาะล้าน เกาะครก เกาะไผ่ และเกาะสาก หรือรายละเอียดอื่น ๆ